Kategoriarkiv: Marknadsföring

Content marketing – medieval för svenska företag

marknadsföring undersökning

Novus har gjort en studie på uppdrag av Swedish Content Agencies och Sveriges Annonsörer. Studien presenterades vid seminariet Content Day.

Content marketing ett effektivt medieval för svenska företag

Andelen av svenska företag som anser att content marketing på ett effektivt sätt stärker varumärket är 80%. Företagen uppger att kunderna (92 procent) är den viktigaste målgruppen för content marketing.

Definitionen av content marketing

Det är inte helt klart för de tillfrågade vad content marketing är. Runt 50% svarar innehållsmarknadsföring, 25% svarar delvis innehållsmarknadsföring och ytterligare 25% svarar att de hört talas om det, men inte riktigt vet vad det är.

Förstahandsvalet är reklambyråer
När företag ska anlita någon för sin content marketing anlitar de flesta en reklambyrå, runt 50%. 39 procent gör allt själva inhouse och endast 8 procent av företagen är kunder hos en byrå som är specialiserad på redaktionell kommunikation. 2% av företagen vet ej.

Ju mer man känner till om content marketing, desto effektivare tycker man att det är.

Undersökningen visar att runt 66% av företagen jobbar med minst två kanaler, både tryckta och digitala. Facebook är den kanal som de flesta använt 84%. Nyhetsbrev 78%, event och seminarier 76% och redaktionellt innehåll på webben 74%. Traditionella content marketing-produktioner som årsredovisning, kundtidningar och medlemstidningar ligger på 59% respektive 55%.

Uppföljning och mätning av aktiviteter
Endast 20% låter en oberoende aktör göra uppföljningar och mätningar av aktiviteter. Runt 50% följer upp statistik på besök eller andra kontakter eller gör egna mätningar.

Runt 50% av de som deltagit i studien har under 2013 haft en budget under en miljon kronor avsatt för content marketing. De räknar med att nästa år kommer de att öka sina investeringar på content marketing.

Företag som lyckas med Content Marketing

Företag ContentMarketingOftast när man för höra om lyckade exempel på content marketing handlar det om amerikanska storföretag. De brukar användas som lyckade exempel på framgångsrik Content marketing. Det är lätt att förstå varför företag som Coca-Cola, Nike och RedBull lyckas med sin content marketing när de har oändliga resurser. Problemet med dessa exempel är att det är väldigt få vanliga företagare som har den här typen av resurser.

Så hur kan mindre företag göra content marketing?

Här kommer några exempel på hur mindre företag kan jobba med sin content marketing. Ett framgångsrikt sätt att jobba med Content Marketing är genom att blogga om sina produkter och tjänster, genomför events. Ett annat kan vara att ge ut gratis kursmaterial. Man kan föreläsa på mässor och events. Jobba med att driva en webb-community eller ett forum.

Att ständigt jobba aktivt med sociala medier ger resultat på sikt.

Genom att uthålligt kommunicera via bloggar, driva en Facebook-community, vara aktiva på Twitter, driva en LinkedIn-grupp, samt en egen YouTube-kanal. Är det lätt att komma i kontakt med nya potentiella kunder.

Målet är att skapa starka band och att visa kunskap

Med Content Marketing är det lätt att nätverka och skapa starka band med sina kunder. Detta gör man genom att ständigt återkommer med nyttigt material som mottagaren faktiskt är intresserad av och vill ta del av. Företag som har en generös inställning till att dela med sig av information är de som lyckas bäst med content marketing. Den typen av företag är det lätt att gilla och tycka bra om, då blir det också lätt att göra affärer med dem.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur ni kan jobba med content marketing.

Skapa innehåll för Content Marketing

skapa innehållNär du börjar producera ditt innehåll för din content marketing är första steget att förstå vilken målgrupp du ska nå med materialet du nu tänker skapa. Andra steget är att bestämma vad du vill att besökaren ska göra när besökaren har läst din bloggpost, sett din video, alltså vilken call-to-action du vill uppnå vilket är innehållets syfte.

Att tänka på när du skapar innehåll

Hjälp kunden att hitta vad den söker efter. Genom ett bra och intressant innehåll hittar kunden vad den söker. Företaget får då en expertroll inom sitt område och det tillför ett mervärde som kunden inte hittar hos de övriga konkurrenterna på marknaden.

Konvertera med hjälp av bra material. Bra innehåll kan förstärka kundens köpupplevelse och förenkla köpprocessen. Intressant och relevant material kopplat till produkterna ökar konverteringen och antalet köp.

Få lojala kunder med rätt budskap. Förse dina kunder med information och inspiration som de letar efter kan företags varumärken hålla sig i kundens medvetande. Genom att använda sig av nyhetsbrev, filmer, tips, bloggar, artiklar och närvaro i sociala medier kan företag bygga långvariga relationer till sina kunder. Detta leder till att företaget finns i kundens medvetande vilket kan göra att pris och produktutbud inte längre är de enda kunden tittar efter vid köp.

Ökad synlighet

Google och andra sökmotorer gillar nytt och fräscht innehåll. Det är därför som många bloggar rankar bra i sökmotorerna. Att regelbundet uppdatera sin webbplats med ett intressant flöde av nytt material ökar chanserna till bra rankning hos olika sökmotorer.

Call To Action

En Call-To-Action är vad du vill att besökaren ska göra/utföra. Det kan handla om att beställa en produkt i din webbutik, eller ladda ner ett dokument eller prenumerera på ett nyhetsbrev. Beroende på vart i köpprocessen besökaren befinner sig kan man påverka bilden av ditt varumärke genom att besökaren laddar ner en köpguide, eller fyller i sitt telefonnummer i ett kontaktformulär. Du måste bestämma vad målet med ditt content-arbete är och tydligt leda besökaren dit för att senare konvertera besökaren genom att skapa en affär.

När du nu har själva målet klart kan du sätta igång med att skapa ditt nya innehåll. För att skapa bra innehåll som engagerar, inspirerar och leder till konvertering finns det några bra frågor du kan ställa för att skapa bra material:

 • Är materialet väl genomfört?
 • Är materialet underhållande?
 • Är materialet unikt?
 • Använder materialet kanalen på rätt sätt?
 • Är materialet användbart?

Förslag på innehåll

Intervjuer – Att intervjua kändisar/experter drar ofta mycket besök till din sida och det ger dig ett större förtroende. Att visa upp egen personal och era lokaler visar upp företagets kunskap och gör ert företag mer personligt vilket ofta skapar band med besökarna.

Trender – Att skriva och berätta om trender som påverkar dina kunder på något sätt, positivt eller negativt och berätta om hur trenden kan hjälpa dem att lyckas genom att berätta om hur du ser trenden från ditt perspektiv. Det är vanligt inom mode och ekonomi att ge rekommendationer till kunderna på hur de kan agera för att få fördelar eller undvika problem.

Guider – Att skriva en guide som hjälper dina kunder med något problem. Det kan vara en köpguide för kamerautrustning, eller hur man skapar bra innehåll för webben. Det viktigaste är att du skapar en guide med ett relevant problem för din målgrupp. En bra guide är något som kan delas och sparas samtidigt som det visar upp din kunskap.

Allt börjar med målgruppen

skapandet av personasAtt skapa personas. För att lyckas med Content Marketing behöver du ha full koll på vilken din målgrupp är samt var i köpprocessen de befinner sig. Den kunskapen behövs för att du ska kunna skapa bra och intressant innehåll, det är det som skapar engagemang och intresserar dina läsare, genom att skapa engagemang kan du sedan konvertera dina läsare från besökare till kunder, eller förespråkare för ditt varumärke då dina läsare rekommenderar just dina produkter till sina vänner.

Personas gör webbplatsens målgrupper levande

För att lyckas med content marketing behöver du veta vem du skriver för. Det kan man göra genom att ta fram dina målgrupper och skapa personas av dem.

Frågor vid skapandet av personas:

 • Vilken ålder?
 • Vilket kön?
 • Vilket Yrke, titel?
 • Vilka utmaningar finns det?
 • Hur kan vi hjälpa?
 • Vad är företagets storlek?
 • Mål för arbetet?

Behöver vi skapa personas? Det beror på, de flesta större företag som arbetar professionellt med Content Marketing, investerar tid på att analysera och identifiera målgruppen. Därefter skapar man olika ”personas” som representerar varje viktig målgrupp. Genom att besvara frågorna ovan, kan vi skapa en persona och ge den ett namn. Fundera därefter på vilka frågor din persona skulle ha om din produkt/tjänst beroende på var i Köpprocess din persona är. Ett bra sätt att strukturera dina olika målgrupper är genom att göra en persona för varje av deras olika behov i olika stadier de befinner sig i.

Köpprocess och innehåll

Köpprocessen är den process en köpare går igenom vid ett köp av en vara eller tjänst. Köpprocessens 5 olika faser är:

 1. Problemfasen – köparen identifierar ett behov som den vill lösa.
 2. Informationsfasen – köparen söker information om hur problemet kan lösas.
 3. Värderingsfasen – köparen utvärderar de olika alternativen och utvärderar dem.
 4. Köpfasen – beslut om köp fattas.
 5. Utvärdering – efter köpet utvärderar köparen om hur köpet har löst problemet.

När du skapar nytt innehåll så bör det anpassas efter dina personas olika behov beroende på var i köpprocess de befinner sig. Att skapa innehåll för sina personas olika steg i köpprocess kan vi dela in i 3 olika steg:

 1. Tidig fas: Vad finns det för olika lösningar?
 2. Mellan fas: Vad är viktigt för att kunna välja?
 3. Sen fas: Vem är den bästa leverantören?

Inventera ditt material och skapa innehåll

Inventerar det material som redan finns i ditt företag, kategoriserar sedan in det under respektive område för dina olika personas. Det gör att du lättare kan se var du har behov av att ta fram nytt material för att kunna svara på de frågor du identifierat för dina målgrupper. Därefter kan du mer effektivt skapa olika innehåll som video, text, bild, guider etc.

Vid skapandet av nytt material sedan så tänk framåt och se till att det material du tar fram kan användas på flera olika plattformar och gärna i flera olika format. Detta möjliggör sedan för att kunna ge bästa möjliga spridning, av ditt material samt att det kan matcha mot behoven hos flera av dina olika personas.

Vad är Content Marketing?

Vad är Content MarketingInbound marketing, eller content marketing vad är det egentligen? Det är när man arbetar med att skapa, utveckla och dela relevant, intressant, värdefullt och engagerande material för din målgrupp. Syftet med content marketing är att skaffa nya kunder eller öka försäljningen till redan befintliga kunder. Genom content marketing kan man få andra att bli ambassadörer för ens varumärke som sedan rekommenderar ditt företag till andra potentiella kunder.

Exempel på content marketing

Det kan handla om innehåll, tips och råd, intervjuer, reportage, personalporträtt, kundcase, dokumentation av ett projekt, debattinlägg, bakom-kulisserna, guide, testresultat, bloggar, nyhetsbrev, community m.m. Materialet produceras i form av video, text, bild och ljud för att sen delas och marknadsföras. Innehållet delas parallellt på de kanaler målgruppen använder i syfte att driva trafik, skapa engagemang och öka försäljningen.

Vad blir resultatet från content marketing?

Content Marketing skapar engagemang och relationer som stärker ditt varumärke. Genom att använda innehållet och analysera hur dina besökare agerar kan du se vilka som är intresserade av en viss vara eller tjänst. Då kan du lättare styra dina kampanjer och se till att dessa besökare för ett bra erbjudande från dig. Genom att spåra din content marketing kan du effektivt skapa merförsäljning.

Hur man kan använda content marketing!

Ett exempel på hur man kan använda sig av content marketing: Genom att erbjuda en köp-guide för en av dina tjänster/produkter som du låter dina besökare ladda ner mot att de lämnar ut sin e-postadress och telefonnummer får du snabbt upp en lista av prospekts som du vet är intresserade av just denna tjänst/produkt. Du kan därefter gå vidare och förse dem med mer information eller kontakta dem med ett bra erbjudande. Du spar tid och resurser på detta genom att du riktar dina insatser och erbjudanden mot en målgrupp som redan visat ett intresse. Dessa besökare är också mer positivt inställda till att ta del av din information då de visat intresse för den, de blir då mindre benägna att då se det som ”reklam”. Genom att rikta dina resurser på rätt målgrupp spar du tid, då du slipper bearbeta kunder som inte är intresserade av dina produkter eller tjänster.

Verktyg för Content Marketing – Publiceringskalender

webbpublicering kalenderMed en publiceringskalender kan vi enkelt och smidigt hantera när vårt material ska publiceras. Med tidsinställning för nytt material blir det enklare att jobba med Content marketing.

För att lyckas bra med Content marketing krävs det att du är långsiktig och uthållig i ditt arbete. Du behöver skapa intressant och engagerande material, och det ska publiceras regelbundet. För att lyckas med detta behöver du ha en plan över närmaste halvåret, samt ett strukturerat sätt att hålla ordning på allt material som skapas, alla artiklar och inlägg du, eller andra i ditt team skapar.

Publiceringskalender för webb

Med en enkel publiceringskalendern blir det enklare att fördela arbetet och få en tydlig överblick om vad som ska göras. I publiceringskalendern planerar ni in vad ni ska kommunicera och till vilken målgrupp, det kan vara ett enkelt kalkylblad med flikar för varje månad där ni planerar in årsvis, kvartalsvis, månadsvis och veckovis. Ange även i planeringen av varje post vad den tänka Call-to-action är med just den posten.

Vad en publiceringskalendern innehåller

Deb bör innehålla en lista över vad du ska publicera baserat på din strategi. Ta även med befintligt material som ska omarbetas samt material som ska produceras internt eller extern. Vem som ska göra vad och är ansvarig för respektive innehåll samt vilket datum för när materialet ska produceras, vara klart och när det ska publiceras och eventuellt delas vidare. Vilka kanalerna du har valt för materialet, en artikel kanske också ska delas på Twitter och Facebook.

Se till att tagga, strukturera och sortera materialet. Vilka taggar, kategorier och sökord du väljer beror på vilka mål du har och hur du vill jobba. När man jobbar med content marketing är det bra att ha ett tänk på hur sökmotorer behandlar ens material, på så sätt kan man matcha nytt material med hur besökare söker på webben.

Årsöversikt över allt innehåll på olika ställen

Det blir snabbt rörigt med mycket innehåll på olika ställen, och det är viktigt att allt material är korrekt och uppdaterat på alla ställen det finns. Då är en viktig del i publiceringskalendern att man får en bra och tydlig översikt. Genom att börja med att ta fram en årsöversikt över årets viktigaste händelser blir det en bra start för vad du ska kommunicera. Det kan exempelvis vara inför påsken, julledigheten då du kanske vill göra en kampanj för dina kunder.

Får ni in nya produkter eller kommer ändra era tjänster under året, kan det vara bra att planera in det så det finns material färdigt när det sker. Ska ni vara med på några mässor eller bjuda in till något event är det något som behöver planeras in, detta noterar du i årsöversikten och noterar vilken typ av material som ska produceras, av vem och när det ska vara klart. När årsöversikten är klar för du över dina noteringar till respektive månadsblad, som du även fyller på med det övriga, stödjande, material du kommer att publicera under den månaden.

Smidiga WordPress-plugins

Använder du WordPress för din företagsblogg eller webbplats så finns det bra plug-ins som hjälper dig med din Content Marketing. Med Editorial Calender får du en kalendervy där du kan föra in bloggposter och få en bra överblick över vad som är publicerat och vad som är under arbete. Ett annat bra WordPresss-plugin som kan vara nyttig är OnlyWire det hjälper dig att sprida ditt postade material vidare från din WordPress webbplats till över 50 andra sociala plattformar.