Vikten av att göra innehållet på en hemsida relevant för besökarna

För att lyckas med företagets marknadsföring är det av yttersta vikt att man faktiskt ser över innehållet på den hemsida man vill locka sina besökare till. Faktum är att innehållet på hemsidan i kombination med en snygg grafisk profil är ett av de viktigaste verktygen för att man ska kunna stå ut bland sina konkurrenter och därmed vinna över flera kunder. Genom att lägga ner tid på att skapa en innehållsrik webbplats blir hemsidan bättre optimerad för sökmotorer, vilket i sin tur kommer leda fler potentiella kunder till din hemsida.

Det finns många hemsidor på internet och för att bli det självklara valet behöver man sticka ut från mängden. Därför krävs det noggrann planering av texten som ska vara synlig för besökarna. Många gör misstaget att de radar upp så många sökord de kan i texten utan att väva in dem ordentligt och se till att texten får ett bra flyt. Det är inte vägen att gå, man behöver värdesätta SEO och därmed även att åstadkomma ett informativt och bra innehåll. För att ge ett konkret exempel på hur en innehållsrik hemsida kan se ut ska vi titta närmare på ett företag som lyckats bra med sin sökmotoroptimering.

Mr Green är ett online casino som nått ut till en bred målgrupp och de har troligtvis lyckats väl för att deras hemsida förutom att vara snygg och tilltalande även har ett bra innehåll. Besöker man exempelvis deras live casino möts man av information om vilka typer av spel som finns på sidan, hur man spelar och vad charmen med den här typen av spel kan vara. De har valt att utforma sin hemsida med en introduktion som är tacksam för de som är nybörjare, medan de som redan vet hur man spelar enkelt kan ta sig vidare till spelen de är intresserade av. Utöver det här berättar de även kort om vilka spel som vanligtvis är omtyckta bland deras besökare.

Det som gör hemsidan vi berättar om ovan lyckad är det faktum att man istället för att bara lista de spel man har faktiskt har lagt ner tid på att skapa en innehållsrik text. Det gör att sökmotorer enklare kommer hitta hemsidan och på det sättet lista den högre i resultatlistorna beroende på vilka sökord en användare skriver in. I texten har de även valt att involvera länkar vilket även det är viktigt för att öka hemsidans relevans för sökmotorerna samtidigt som det för en vanlig besökare gör det smidigt att ta sig vidare till det som intresserar.

(CC BY 2.0) by perzonseowebbyra

När man utformar innehållet på sin hemsida behöver man säkerställa att innehållet är unikt, det vill säga att man inte kopierar för mycket text från exempelvis en leverantör, eller att man använder samma meningar som andra företag använder. Det finns många tacksamma verktyg man kan använda för att kontrollera hur mycket av ens innehåll som redan finns på andra hemsidor. Om man märker att man använder för många likadana fraser och uttryck som andra sidor bör man skriva om texten på sin egen hemsida. Det kommer dels göra att ens företag sticker ut från den stora massan och dels hjälpa till att styra den tänkta målgruppen till sidan. För att sammanfatta det hela är alltså innehållet på hemsidan A och O för att man ska lyckas attrahera besökare och kunder och därför är det något man behöver avsätta tid för när det kommer till den digitala marknadsföringen.