Hur fungerar sms lånen idag 2019?

SMS lånen har genomgått en radikal utveckling på senare tid. En gång i tiden var sms lån endast de lån som erbjöds för låntagare via SMS—vilket innebar ett oerhört smidigt sätt för låntagare att låna pengar. Man skickade helt enkelt ett sms och så svarade långivaren upp med verifieringsprocess och därefter lån utbetalt till konto, ibland med omedelbar verkan och ibland nästkommande bankdag.

Numer fungerar sms lån på ett annorlunda sätt. SMS är inte längre ett allt för populärt sätt att kommunicera och med 3G och vidare 4G har nätet blivit en allt smidigare lösning till allt möjligt.

Numer gör man bättre i att ansöka om lån via internet istället för sms då detta är att föredra för både långivare som låntagare. Som låntagare behöver man inte längre sitta och skriva en massa texter på SMS för att få låna pengar och för långivaren kan verifieringsprocessen och allt det administrativa skötas helt automatiskt via internet.

Långivare når även en större krets kunder om de erbjuder sina tjänster via internet.

Varför heter det fortfarande sms lån om det primärt sker via internet nuförtiden?

Anledningen är den popularitet sms lånen hade en gång i tiden. Ordet “sms lån” blev ett nästan kulturellt koncept och snart benämnde alla små, snabba lån som skedde via telefon “smslån”—oavsett om lånet ansöktes om via internet eller om man ansökte om lånet via sms. Benämningen har således “fastnat” och numer kallar man alla snabblån för sms lån. Dock håller denna trend på att skiftas och allt fler kallar dessa lån för snabblån, eller mikrolån istället för sms lån—dock består namnet fortfarande i vissa delar av lånemarknaden.

Var är sms lånen på väg?

SMS lånen kommer inte gå någonstans. Låneformen är oerhört populär och extremt fördelaktig för låntagare då man kan använda sig utav mobiltelefonen och vidare internet för att ansöka om lån. Lånen erhålls snabbt och kommer ofta med korta återbetalningstider och “snabbt in, snabbt ut”-räntor. Hinner man betala lånet i tid blir räntorna inte allt för höga. Lånen är inte avsedda för års-lång konsumtion utan lånet är avsett för den som behöver pengar snabbt och till exempel kommer kunna betala tillbaka det veckan därpå, eller kanske efter löning. Således är återbetalningstiderna oftast bara några månader och räntorna reflekterar även detta.

SMS lånen kommer dock fortsätta att förändras. Kärt barn har många namn och sms lånen kommer att fortsätta få nya benämningar tills ett företag eller koncept gör entré i marknaden och fastslår ett namn för låneformen en gång för alla. Idag finns dock nedanstående namn på låneformen och det kan vara bra att känna till dessa om man går i tankarna om att ansöka om ett sådant snabbt lån:

  • SMS lån
  • Snabblån
  • Mikrolån
  • Minilån
  • Även företag har börjat kalla lånen för något annat som reflekterar deras varumärke, så som att “Bynka” eller att “Sambla”

Oavsett kommer det snart dyka upp ett namn som tar kål på alla dessa benämningar och lämnar en kvar. Tills vidare kan man använda den benämning som man känner känns naturligast för en själv.