Moderna finansieringsmöjligheter i ett digitalt format

Den digitala världen lever, växer och frodas. Enligt uppgift finns det någonstans mellan 340-350 miljoner registrerade domännamn över hela världen och varje år lanseras det en mängd nya webbtjänster av hungriga entreprenörer som hoppas bli den nästa Mark Zuckerberg.

Sverige är marknadsledande i Norden inom webbutveckling och har tillsammans med Finland och Danmark ledartröjan när det gäller att utveckla Fintech-tjänster (Digitala lösningar och tjänster inom bank/finans).

Även i Norge och på Island har Fintech branschen tagit fart på allvar, men man befinner sig alltjämt en bit bakom de övriga Nordiska länderna. Detta märks tydligast om man studerar utvecklingen och tillväxten av alternativa finansieringsformer (exempelvis Crowdfunding plattformar för mindre företag och Startups). Trenden över tid är att den nya finanssektorn tar marknadsandelar från bankerna, totalt omsatte alternativ finansiering i Nordiska regionen 39% mer under 2017 jämfört med 2016. I både Norge och Sverige dubblades den totala omsättningen och tillväxt var +140% i Norge respektive +127% i Sverige.  Under 2017 omsatte crowdfunding och peer-to-peer lending klart mest i Finland (€196.76m) och Sverige (€196.38m) följt av Danmark, sedan är det ett långt hopp ner till Norge (€11.79m) och Island (€0.58m). Island var också det enda landet i Norden där den alternativa finanssektorn faktiskt backade.

Enligt Fredrik (Spexer AB) som utvecklat Nordiska Firmalån en fristående informations och jämförelsetjänst för olika sorters finansiering för företag finns det två huvudsakliga bromsklossar för en fortsatt tillväxt av den alternativa finansbranschen är rigida regelverk samt potentiella kunders okunskap. I både Norge och Finland har man nyligen starmat upp regelverket gällande lånegivning på nätet vilket riskerar att påverka tillväxten negativt, samtidigt ökar kunskapen och intresset för de nya finansieringsmöjligheterna successivt bland användarna.

På sikt tror Fredrik ändå att marknaden kommer att gynnas både av tydligare regelverk kring marknadsföring och kreditgivning samt av den ökade kunskapsnivån bland användare. ”Charmen med den digitala världen, är att produkter och tjänster på nätet hela tiden måste förbättras och utvecklas för att överleva”.

Själv har han som företagare lärt sig att för att nå framgång online gäller det att våga spänna bågen fullt ut. ”Inom digital marknadsföring på nätet kan skillnaden mellan det marknadsledande företaget och övriga topp fem vara gigantisk, ofta är det allt eller inget som gäller”.

Målsättningen med Nordiska Firmalån är därför föga oväntat att bli den ledande webbtjänsten inom Företagslån i Norden. Trots det högt ställda målet, tror Fredrik trots allt att det är rimligt. ”Jag gillar talesättet if there is a will there’s a way och är övertygad om att detta kan visa sig sant också för oss”.

Även om det finns ett uttalat kommersiell mål med webbtjänsten, är Fredrik noga med att poängtera att det är minst lika viktigt att tjänsten faktiskt hjälper Nordiska företag med kapitalanskaffning och att man även hoppas kunna verka ”folkbildade” inom området företagsfinansiering. ”Det finns i allmänhet stora brister i kunskaperna om hur exempelvis ränta, borgensåtagande eller företagshypotek fungerar, detta är kunskapsluckor som vi hoppas kunna hjälpa till att täppa igen.”