Nps undersökning

Ett sätt att utmärka sig synas genom bruset är att lära sig mer om dina kunder. Genom att förstå dem kan marknadsföra dig bättre och göra dina kunder nöjdare med din tjänst.

Det finns flertalet sätt att göra detta på. Genom att ge ut kundundersökningar kan du snabbt lära dig om vad dina befintliga kunder tycker om din tjänst eller produkt.

Dock har allt fler företag börjat använda sig av kundundersökningar och allt fler har förstått att med mer detaljerad data kan vi fatta bättre beslut. Problemet med detta är vi konsumenter blir överrösta med undersökningar vilket gör att vi dras från att faktiskt ta del utav dem.

Därför har det kommit fram snillrika undersökningar så som NPS undersökning. En NPS undersökning handlar i grund och botten om att undersökningen enbart har en och samma fråga.

Hur stor är sannolikheten att du skulle rekommendera vår vara/tjänst till en vän eller kollega?

Detta tillväga gångssätt är intressant på många olika sätt. Framförallt för att det är enkelt att få ut ett svar av den du frågar. Ett enkelt ja eller nej räcker.

Vidare när du fångat intresset av den du frågar, blir det mycket enklare att följa upp med följd frågor då du fått en viss repor med personen i fråga.

NPS undersökningar är kraftfullt

Som ni ser kan en NPS undersökning vara väldigt kraftfullt om det utförs på rätt sätt. Du som driver någon form av verksamhet bör definitivt lära er mer om detta.

I dagsläget finns det flertalet företag som arbetar med NPS, eller Net promotor score som det står för. Genom att ta hjälp av proffs och deras verktyg kan du enkelt integrera denna undersökningsprocess.

Fördelar med Net promotor Score

  1. Som tidigare skrivet utförs denna undersökning väldigt snabbt. Detta för att vi enkelt kan samla in fler svar, vilket givetvis innebär att ditt data set blir större och du kan fatta bättre beslut.
  2. Har din kund haft en dålig upplevelse kan du enkelt göra en lista på de som inte skulle rekommendera din vara eller tjänst till någon annan. Och därefter sätta upp en strategi till att göra dina kunder nöjda.

Detta bidrar även till ringar på vattnet effekter. Den kund som en gång är missnöjd, som du vänder till en nöjd kund, kommer bli en väldigt nöjd kund.

Detta för att resan från att vara missnöjd till att vara nöjd är längre än för den som är neutral och har en bra upplevelse. Därför kan dessa fall där du vänder en kundupplevelse på detta sätt ge dig ringar på vattnet effekter.