Ordlista

ordlista vi förklarar

Banner
En banner är en klickbar reklamyta på en webbplats. En banner brukar vara byggd i Flash. Oftast brukar en banner innehålla en slogan eller ett erbjudande med information. Klickar man på banner kommer man till en länkad sida.

EPiServer
EPiServer är ett CMS-system för innehållshantering. EPiServer är byggt på Microsofts.NET-teknologi. Det används för att enkelt och snabbt hantera information på webbplatser. Det är ej byggt med öppen källkod.

Drupal
Är ett CMS-system för webbplatser. Det är byggt med öppen källkod (open source) och är ett av de mest flexibla och skalbara systemen på marknaden. Drupal har lite högre inlärningströskel men dess styrka är dess flexibilitet då det mesta går att lösa med Drupal.

Joomla
Är ett CMS-system för webbsidor som är byggt med öppen källkod (open source). En av fördelarna med Joomla är att man enkelt kan ändra hela sidans utseende med endast några musklick. Man kan också uppdatera och redigera sin sida direkt på servern från vilken dator som helst, så länge den har internetanslutning.

Open Source
Öpen källkod eller open source innebär att program kan laddas ner gratis och anpassas efter dina behov. Öppen källkod innebär att vem som helst med rätt kunskap kan göra ändringar eller distribuera programmet vidare helt efter eget tycke.

Publiceringsverktyg(CMS)
Ett publiceringsverktyg, innehållshanteringssystem eller CMS ( Content Management System) är ett verktyg för att hantera en webbplats. Tanken med ett CMS är att det ska förenkla publicering av material som text och bild på webben. Du hanterar CMS-verktyget genom en webbläsare, vilket gör det enkelt och smidigt att arbeta med webb.

SharePoint
Är en Microsoft produkt som är ett webbaserat program som används för att hantera och dela information. Det kan ske via en webbportal, intranät, extranät eller publika webbplats.

Webbdesigner
En webbdesigner designar hur en webbplats ska se ut. Hur de olika sidorna ska vara genom att placera bokstäver, symboler, bilder och färger. Webbplatsens struktur och funktionalitet brukar skötas av en interaktionsdesigner men kan även göras av en webbdesigner.

Webbmaster
Webbmaster eller webbansvarig är en person som sköter om en webbplats. En webbansvarigs arbete kan innefatta allt som har med webbplatsen att göra från programmering till projektledning. Ansvarsområdet och uppgifterna för en webbansvarig skiljer sig mycket åt och närliggande befattningar är webbredaktör och informatör. På vissa webbplatser kan dessa även vara en och samma person. Webbansvarig har det övergripande ansvaret för företagets information på Internet är korrekt och aktuell. Ser till att tekniken fungerar. På ett större företag med omfattande information kanske din roll är mer som en projektledare som samordnar jobbet medan andra grupper.

Webbredaktör
En webbredaktör sköter ett företags intranät eller webbplats. Webbredaktören ser till att informationen är aktuell, relevant och korrekt. En bra webbredaktör ser till att webbplatsen lever upp till alla de behov och krav som användarna har. Tillgänglighet, användbarhet, sökmotoroptimering och andra viktiga faktorer för att bygga en bra webb beror på webbredaktörens skicklighet och kunskap.

Webbutvecklare
Utvecklar och tar fram nya webbtjänster, de medverkar i arbetet med att bygga och vidareutveckla system som webbplatser, intranet och appar. Webbutvecklare kallas ibland även för systemutvecklare.

Webbportal
Begreppet webbportal var väldigt populärt i slutet av 1990-talet när man talade om webbplatser på Internet. Begreppet kan ha lite olika betydelse beroende på vem man frågar. En portal är egentligen en startpunkt till Internetresurser där man samlar flera ingångar ut till Internet på en och samma webbplats. En webbportal brukar också erbjuda kringtjänster som t.ex. e-post, webbhotell m.m. Det är detta som skiljer en länkkatalog eller sökmotor från en webbportal.

WordPress
Är ett CMS-system för webbsidor och bloggar. Det är byggt med öppen källkod (open source) och är det populäraste verktygen på marknaden. WordPress startades som ett bloggverktyg men är idag ett mångsidigt verktyg för webbpublicering.