SEO för trafikskolor

Vi på Binck.se arbetar ständigt med digital kommunikation, där vi bland annat arbetar med sökmotoroptimering (SEO). För dig som inte vet vad SEO är för något ger vi dig en snabbförklaring:

SEO handlar om synlighet i Google, i det organiska sökresultatet. Sökresultatet i Google består av en betald del och en organisk del.

Om du kollar noga brukar (inte alltid) det finns en AD framför domänen i de fyra första webbplatserna som dyker upp när du söker på något kommersiellt sökord.

Detta är den betalda delen du ser. Företag betalar alltså Google för att synas på de platserna. Efter dem ser du det organiska sökresultatet som vi ska diskutera idag.

Den som syns på plats 1 efter de betalda annonserna har sökmotor optimerat sin webbplats bäst för den sök fras du använt dig av.

Att arbeta med SEO för en trafikskola

Precis som i vanliga fall finns det primära sökord och sekundära sökord för trafikskolor. Givetvis är det viktigt här också att arbeta med trafikskolans primära sökord, så som trafikskola + kommunen du är verksam inom. Riskettan och risktvåan i kommunen trafikskolan är verksam i och så vidare.

Dessa sökord är de sökord som de flesta tänker på och arbetar mot. Som i de flesta fall finns det helt andra sökord att synas på som kan driva relevant trafik.

Detta är en utmärkt sätt att öka synligheten på: spärra körkort är en guide som de har tagit fram för dig som har förlorat körkortet. Här berättar de utförligt vad man ska göra om du råkat ut för detta.

Detta är ett sökord som driver en gedigen trafik och kan göra att läsaren bekantar sig med företaget. Och på så vis förhoppningsvis kan leda till framtida konverteringar till exempel.

Spärra körkorts guiden är endast ett exempel av många. Återigen handlar det om att vara kreativ i din tänk när du gör sökordsanalyser.