Sökmotoroptimering för att driva trafik gratis

Sökmotoroptimering eller SEO som det också kallas för har blivit en central del i många verksamheter. Om det inte redan är det är det en tidsfråga innan det kommer att bli det.

Framförallt nu under 2020 när vi har fått uppleva en unik situation på grund av corona. Allt fler människor har blivit tvingade till att börja arbeta mer på internet.

Det har också ökat efterfrågan på e-handels webbplats, men framförallt har många företag säkerligen upptäckt att mycket av kunderna nu väljer att hitta dem på internet.

Själva platsen du är verksam på har alltså blivit mindre viktig. Nu handlar det om att synas väl på internet, närmare bestämt Google.

Tectorius och deras taktvätt

Som vanligt brukar vi ha med verkliga exempel som har till syfte att stryka våra argument. Denna artikel är inte sig olik. Företag tectorius är ett företag som har arbetar med att tvätta tak, takmålning, och mycket mer.

Sedan corona slog till förändrades deras situation något enormt då de brukade ställa ut på mässor och marknadsföra sig på så vis. Av skäl som är förklarliga har de inte kunnat göra det detta år, förmodligen inte nästa heller.

Genom att vara agil i deras arbete valde de att fokusera på digital marknadsföring istället där ett av de huvudsakliga sökorden har varit taktvätt. Genom att skapa dedikerat innehåll där de presenterar deras patenterade lösning har företaget nu lyckats inta bra positioner för sökordet taktvätt.

Det innebär nu att de får in flera hundra potentiella kunder varje månad helt gratis då de inte betalar för klicken. Det är alltså på sätt och vis gratis trafik. Medvind med varumärkeskännedom

Click through rate, eller CTR är något inom SEO som har väldigt olika tycken om det är en rankingfaktor eller inte. Jag menar på att det är en rankning faktor i allra högsta grad. Om ett företag gör mycket reklam via andra kanaler än SEO kommer du känna vad jag brukar kalla för medvindseffekten.

Och detta härleds ofta till en anormal CTR när webbplatsen är på första sidan i Google. Därför är det viktigt att arbeta med flera marknadsföringskanaler än bara med en kanal.