Etikettarkiv: köpprocessen

Allt börjar med målgruppen

skapandet av personasAtt skapa personas. För att lyckas med Content Marketing behöver du ha full koll på vilken din målgrupp är samt var i köpprocessen de befinner sig. Den kunskapen behövs för att du ska kunna skapa bra och intressant innehåll, det är det som skapar engagemang och intresserar dina läsare, genom att skapa engagemang kan du sedan konvertera dina läsare från besökare till kunder, eller förespråkare för ditt varumärke då dina läsare rekommenderar just dina produkter till sina vänner.

Personas gör webbplatsens målgrupper levande

För att lyckas med content marketing behöver du veta vem du skriver för. Det kan man göra genom att ta fram dina målgrupper och skapa personas av dem.

Frågor vid skapandet av personas:

 • Vilken ålder?
 • Vilket kön?
 • Vilket Yrke, titel?
 • Vilka utmaningar finns det?
 • Hur kan vi hjälpa?
 • Vad är företagets storlek?
 • Mål för arbetet?

Behöver vi skapa personas? Det beror på, de flesta större företag som arbetar professionellt med Content Marketing, investerar tid på att analysera och identifiera målgruppen. Därefter skapar man olika “personas” som representerar varje viktig målgrupp. Genom att besvara frågorna ovan, kan vi skapa en persona och ge den ett namn. Fundera därefter på vilka frågor din persona skulle ha om din produkt/tjänst beroende på var i Köpprocess din persona är. Ett bra sätt att strukturera dina olika målgrupper är genom att göra en persona för varje av deras olika behov i olika stadier de befinner sig i.

Köpprocess och innehåll

Köpprocessen är den process en köpare går igenom vid ett köp av en vara eller tjänst. Köpprocessens 5 olika faser är:

 1. Problemfasen – köparen identifierar ett behov som den vill lösa.
 2. Informationsfasen – köparen söker information om hur problemet kan lösas.
 3. Värderingsfasen – köparen utvärderar de olika alternativen och utvärderar dem.
 4. Köpfasen – beslut om köp fattas.
 5. Utvärdering – efter köpet utvärderar köparen om hur köpet har löst problemet.

När du skapar nytt innehåll så bör det anpassas efter dina personas olika behov beroende på var i köpprocess de befinner sig. Att skapa innehåll för sina personas olika steg i köpprocess kan vi dela in i 3 olika steg:

 1. Tidig fas: Vad finns det för olika lösningar?
 2. Mellan fas: Vad är viktigt för att kunna välja?
 3. Sen fas: Vem är den bästa leverantören?

Inventera ditt material och skapa innehåll

Inventerar det material som redan finns i ditt företag, kategoriserar sedan in det under respektive område för dina olika personas. Det gör att du lättare kan se var du har behov av att ta fram nytt material för att kunna svara på de frågor du identifierat för dina målgrupper. Därefter kan du mer effektivt skapa olika innehåll som video, text, bild, guider etc.

Vid skapandet av nytt material sedan så tänk framåt och se till att det material du tar fram kan användas på flera olika plattformar och gärna i flera olika format. Detta möjliggör sedan för att kunna ge bästa möjliga spridning, av ditt material samt att det kan matcha mot behoven hos flera av dina olika personas.