Sociala medier

sociala medier

Sociala medier för företag. Inom många företag råder det osäkerhet om hur man ska hantera sociala medier och vilken affärsnytta man kan få. Sociala medier är numera en utmärkt chans för företag att föra en säljande dialog med sina kunder. Företag ska finnas på sociala medier eftersom det viktigt att kunna fånga in potentiella nya kunder och att bemöta kritik.

Begreppet sociala medier kan uppfattas som spretigt eftersom det innefattar många olika plattformar och nya tillkommer. Just nu har framför allt Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, bloggar och YouTube stor betydelse. Med en väl utarbetad strategi för hur man ska hantera sociala medier blir arbetet en stor tillgång i ett företags kommunikation.

Steg till framgång i sociala medier

Vi är vana vid att arbeta med sociala medier för företag och anpassar alltid kommunikationen och strategin efter kundens varumärkesplattform och värderingar samt behov och kanaler. Grunden för sociala medier för företag läggs enligt denna process:

 • Tillsätt de resurser som behövs
 • Sociala medier ska skötas av eldsjälar
 • Berätta vad företaget erbjuder i sociala medier
 • Optimera hela tiden genom löpande utvärdering, statistik, analys och rekommendationer
 • Experimentera – tänk på att sociala medier utvecklas rasande snabbt
 • Arbeta utifrån en genomtänkt strategi för sociala medier
 • Implementering
 • Håll ut och ha en kontinuerlig dialog
 • Vad behöver er målgrupp?
 • Aktivitet och att öppna upp för en dialog avgör
 • Förstudie och omvärldsbevakning
 • Lyssna av sociala medier om kunden

Kurser i Sociala Medier

Målet med kursen i sociala medier är att du ska förstå nyttan för hur ditt företag eller din organisation ska kunna använda sig av sociala medier för att marknadsföra era tjänster och produkter för att stärka era kundrelationer samt öka er försäljning.

Det här går vi igenom på kursen i Sociala Medier:
Strategier för sociala medier?
Anpassa innehåll och ton efter sammanhang
Hur gör man för att synas mer?
Praktiskt arbete, hur gör man?
Tonalitet i sociala medier
Egna kanaler – för- och nackdelar
Bevaka vad andra skriver
Villka kommunikationskanaler finns?
Facebook, Twitter, Instagram, Google +, Youtube
Konsten att “lyssna” och bevaka
Testa och använda statistik
Besvara kunden i sociala medier
Hur kan företag och organisationer använda sociala medier
Kännetecken för Facebook, Twitter, Google+ och Instagram

Juridiska frågor kring sociala medier:
PUL
Policy för sociala medier
Lotterilagen och tävlingsregler
Upphovsrätt
Marknadslagen

Annonsera i sociala medier:
Hur fungerar det?
Vad ska man tänka på
Var ska man annonser

Skapa en Facebooksida:
Anpassa Facebook utseendemässigt efter din profil
Skriva intressanta och lockande inlägg
Annonser på Facebook för att få flera “Like:are”

Hantering av Twitterkonto:
Varför och hur man kan använda Twitter i marknadsföring
Anpassa Twitterkontot utseendemässigt efter din profil
Skriva intressanta “Tweets” och få fler “Followers”
Integrera Twitter med hemsidan

Hur kan man använda Youtube i marknadsföring:
Skapa ett konto på Youtube
Hantera Youtubekanal
Gilla och kommentera andras filmer
Ladda upp film till Youtube

Kontakta oss så kan vi berätta mer hur vi kan hjälpa ditt företag med ert arbete med sociala medier, ta fram en strategi, omvärldsbevaka ert företag i sociala medier samt löpande dagliga arbetet med sociala medier.