Vad är Content Marketing?

Vad är Content MarketingInbound marketing, eller content marketing vad är det egentligen? Det är när man arbetar med att skapa, utveckla och dela relevant, intressant, värdefullt och engagerande material för din målgrupp. Syftet med content marketing är att skaffa nya kunder eller öka försäljningen till redan befintliga kunder. Genom content marketing kan man få andra att bli ambassadörer för ens varumärke som sedan rekommenderar ditt företag till andra potentiella kunder.

Exempel på content marketing

Det kan handla om innehåll, tips och råd, intervjuer, reportage, personalporträtt, kundcase, dokumentation av ett projekt, debattinlägg, bakom-kulisserna, guide, testresultat, bloggar, nyhetsbrev, community m.m. Materialet produceras i form av video, text, bild och ljud för att sen delas och marknadsföras. Innehållet delas parallellt på de kanaler målgruppen använder i syfte att driva trafik, skapa engagemang och öka försäljningen.

Vad blir resultatet från content marketing?

Content Marketing skapar engagemang och relationer som stärker ditt varumärke. Genom att använda innehållet och analysera hur dina besökare agerar kan du se vilka som är intresserade av en viss vara eller tjänst. Då kan du lättare styra dina kampanjer och se till att dessa besökare för ett bra erbjudande från dig. Genom att spåra din content marketing kan du effektivt skapa merförsäljning.

Hur man kan använda content marketing!

Ett exempel på hur man kan använda sig av content marketing: Genom att erbjuda en köp-guide för en av dina tjänster/produkter som du låter dina besökare ladda ner mot att de lämnar ut sin e-postadress och telefonnummer får du snabbt upp en lista av prospekts som du vet är intresserade av just denna tjänst/produkt. Du kan därefter gå vidare och förse dem med mer information eller kontakta dem med ett bra erbjudande. Du spar tid och resurser på detta genom att du riktar dina insatser och erbjudanden mot en målgrupp som redan visat ett intresse. Dessa besökare är också mer positivt inställda till att ta del av din information då de visat intresse för den, de blir då mindre benägna att då se det som “reklam”. Genom att rikta dina resurser på rätt målgrupp spar du tid, då du slipper bearbeta kunder som inte är intresserade av dina produkter eller tjänster.