Redaktionell kommunikation

kommunikation

Kommunikation med fokus på affärsnytta! En investering i redaktionell kommunikation ska gå att räkna hem, som alla andra investeringar. För att producera kvalitativt innehåll ska det vara kreativt och intressant men framförallt ska det vara relevant för målgruppen.

Vi levererar redaktionell kommunikation

Redaktionell kommunikation är idag en självklarhet, i det föränderliga medielandskapet. Vikten av kvalitativt innehåll ökar för att i dag kunna nå ut i mediebruset. Vi producerar redaktionell kommunikation för webb och tryck. I dag ska den redaktionella kommunikationen vara där läsarna finns, det skapar nya möjligheter att nå ut genom film, tv, bilder, animeringar, grafik och texter. Vi kan bli din samarbetspartner i alla kanaler.

Fördelarna med redaktionell kommunikation

De flesta är i dag trötta på att bli konstant exponerade för reklam. Med redaktionell kommunikation har man en unik förmåga att skapa en relation med sina mottagare. Undersökningar har visat att redaktionell kommunikation är den mest uppskattade formen av reklam, då den upplevs som relevant och intressant.

Exempel på vad redaktionell kommunikation kan åstadkomma:

 • Läsarna känner en större lojalitet.
 • Köper en produkt de läst om.
 • Tar kontakt med företaget.

Effektiv kommunikation

Ett effektivt sätt att nå de olika målgrupperna med sin kommunikation, är att använda den i flera kanaler via artiklar på webben, tidningar, sociala medier, reportage, nyhetsbrev och filmade intervjuer. Många företag skulle kunna effektivisera sin kommunikation genom att utnyttja och paketera om redan framtaget material, vilket är ekonomiskt och utnyttjar redaktionella resurser effektivt.

Vår arbetsmetod är kostnadseffektiv och innebär att innehåll kan anpassas till flera målgrupper och användas i flera kanaler. Kommunikation med flera målgrupper kräver planering och en tydlig strategi. Genom att bearbeta flera kanaler samtidigt får vi goda synergieffekter, och ett sätt att publicera budskapet enhetligt till flera målgrupper.

inbound marketing

Stor erfarenhet och kompetens

Vi kan snabbt sätta oss in i våra kunders verksamheter, tjänster och produkter. Vi har stor erfarenhet, kunskap och ett stort nätverk med specialister. Målet är att förbättra er kommunikation och avlasta er organisation från produktion av innehåll.

Fördelar att anlita oss för redaktionell kommunikation:

 1. Kostnadseffektivt
 2. Flexibel organisation
 3. Snabb kommunikation
 4. Kanaloberoende
 5. Tillgång till spetskompetens
 6. Hög redaktionell kompetens
 7. Kvalitetssäkrad kommunikation
 8. Avlastad organisation

För nya kundförfrågningar och mer information kontakta oss.