strategi

webbstrategi

Strategi och rådgivning, vi hjälper dig att få svar på hur, när, var och varför ditt företag ska kommunicera för att nå ett visst mål.

Digital kommunikationsstrategi

En digital kommunikationsstrategi hjälper företaget att kommunicera enhetlig, vilket leder till kommunikation som stärker ditt varumärke. En digital kommunikationsstrategi innehåller syfte och mål, språk och ton samt budskap och kanaler. Strategin ligger till grund ditt företags kommunikationsämnen och ger konkreta förslag på hur du kan och bör kommunicera. Den beskriver alltså med andra ord hur, när, var, varför och på vilket sätt företaget ska kommunicera. En kommunikationsstrategi underlättar för hela företagets kommunikationsarbete då all personal kan ta del av och kommunicera enhetligt under en och samma strategi.

Du behöver en strategi för sociala medier

Vill du uppnå ett visst mål med din medverkan i sociala medier men vet inte riktigt hur. Då behöver du en kommunikationsplan. Vilka kanaler finns det och i vilka ska ni finnas i? Med vilket budskap? Hur aktiva ska ni vara och hur ofta ska ni uppdatera och posta? Vem och vilka ska sköta om det? Vilka är affärsmålen som ska nås och hur ska det mätas, analyseras och följas upp? Hur stora resurser ska ni satsa på sociala medier?

Vi startar med utgångspunkt från vart vi är nu och tar fram en strategi och en konkret kommunikationsplan med planering för hur ni ska bemanna och arbeta med sociala medier på företaget.

Kommunikationsplan för sociala medier

I en kommunikationsplan beskriver vi syfte, mål och budskap för din kommunikation. Vi tar konkret fram olika lämpliga aktiviteter och tydliga rutiner för att nå målet. För att få en tydlig översikt av upplägg struktureras aktiviteter och rutiner i en enkel tidsplanering. När strategin är klar genomför vi en utbildning eller workshop för personalen för att gå igenom hur det operativa arbetet ska genomföras. Vi brukar därefter finns tillgängliga i början som konsulter och coacher. Ibland tar vi även rollen som sociala media-redaktör och driver kommunikationen på nätet för ditt företag.

Kommunikationspolicy för Facebook

En digital kommunikationspolicy för Facebook underlättar och förtydligar du ditt företags agerande på Internet. Det hjälper företaget att kommunicera enhetlig, vilket stärker ditt varumärke. En kommunikationspolicy innehåller syfte och mål, språk och ton samt budskap och kanaler. Där vi tar fram riktlinjer för ditt företags digitala kommunikationsarbete. Hur ska medarbetare förhålla sig och hantera kommunikation under företagets namn? En kommunikationspolicy fungerar som ett uppslagsverk för hur företags kommunikationsarbete ska hanteras.

Webbanalys driver kommunikationen åt rätt håll

Vad bör man mäta? Hur mäter man? Vad kan man mäta? Det är viktigt med en djup förståelse för webbplatsens mål. För att nå de affärsmässiga målen krävs det statistik, som webbanalyser och besöksstatistik, för att driva arbetet med webbplatsen åt rätt håll.

Mätning med analys och uppföljning ger resultat

Regelbunden mätning med analys och uppföljning visar att kommunikationen når fram. Genom regelbunden mätning och optimering blir insatserna mer effektiva, det visar också på vilka marknadsföringsinsatser som inte ger resultat. Mätningen hjälper oss inte bara att ta reda på när vår kommunikation funkar utan även när den inte funkar.

Lyckade resultat får vi genom att göra uppföljningar, det är viktigt att sätta upp mätbara mål för företagets kommunikation, men lika viktigt är det att mäta på rätt saker. Genom mätning kan vi gå ner på detalj nivå och se hur många i målgruppen läst nyhetsbrevet, laddat ner ett dokument eller fyllt i ett formulär. All kommunikation ska ha ett call-to-action för vad man vill att besökaren ska utföra.

Rådgivning rörande all digital kommunikation

Vi ger råd och tips rörande all digital kommunikation och marknadsföring på Internet. Du kan alltid ringa, e-posta eller varför inte boka in ett möte med oss för rådgivning när du känner att du behöver goda råd, vägledning, tips eller ett bollplank.
Kontakta oss så berättar vi mer.